mdelectrica

Despre Noi

S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L.  a fost infiintata in anul 2006 in Lugoj, fiind inregistrata la O.R.C. de pe langa tribunalul Timis sub nr.J35/2813/08.09.2006, avand cod unic de inregistrare 19002568. Sediul actual al societatii este in Timisoara, str. C-tin Brancoveanu, nr.52A,  jud. Timis.
 M.D. ELECTRIC efectueaza  lucrari de instalatii electrice ce respecta standardele de calitate - mediu impuse la nivel international, avand o dotare tehnica bogata si o multime de utilaje specifice domeniului de activitate. Obtine drept urmare in anii 2008, 2009, 2010 Locul I – Topul Firmelor din municipiul Lugoj.
Principalele domenii de activitate sunt:
-          Lucrari de instalatii electrice
-          Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea, inclusiv elaborarea proiectelor referitoare la instalatiile electrice.
Societatea are implementat si mentine un sistem integrat de management integrat calitate-mediu conform conditiilor din standardele ISO 9001 : 2008, respectiv ISO 14001 : 2004, pentru activitatile de proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane  si instalatii electrice cu tensiunea nominala de 0,4 kv , proiectare si executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4-110 kv si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel  mult 20 kv ; in acest sens, societatea a obtinut un certificat de atestare de la Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii.
De asemenea, societatea a obtinut de la Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei – A.N.R.E., urmatoarele atestate :
-          De tip B pentru proiectare si executare de instalatii electrice  interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kv,atestat nr.8703/11.02.2013, valabil pana la 11.02.2018 ;
-          De tip C1B, C2B,  pentru proiectare si executie de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4-110 kv si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel  mult 20 kv,atestat nr.8970/29.04.2013, valabil pana la 29.04.2016 ;
-          De tip D1 pentru proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 – 400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kv sau 220 kv,
atestat nr.8970/29.04.2013, valabil pana la 29.04.2016;
-          De tip A2 pentru incercari de echipamente si instalatii electrice de joasa si medie tensiune, atestat nr. 9789/24.02.2014, valabil pana la 24.02.2019
-          De tip A3 pentru incercari de echipamente si instalatii electrice, in vederea certificarii conformitatii centralelor electrice eoliene si fotovoltaice cu normele tehnice aplicabile,
atestat nr. 9838/07.03.2014, valabil pana la 07.03.2019

S.C. M.D. ELECTRIC S.R.L.  a obtinu de la A.N.R.S.C. Licenta pentru Serviciul de iluminat public - clasa 3.

Lucrari realizate